เสาเข็มอัดแรง ดีคอน

ลักษณะทั่วไป


เป็นเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงขนาด I18-I35 และS26

การใช้งาน


ใช้เป็นรากฐานของอาคาร, บ้านพักอาศัย, กำแพงกันดิน และเขื่อนกันดิน

ข้อดีของเสาเข็มอัดแรงดีคอน


1.ผลิตเสาเข็มที่มีคุณภาพสูง
– วัตถุดิบที่ใช้ได้มาตรฐาน
– มีการควบคุมคุณภาพในการผลิต
– มีการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ก่อนการจัดส่ง
2.จัดส่งอย่างมีประสิทธิภาพ
– สินค้าถูกต้องตามความต้องการ
– จัดส่งตรงเวลา
– ปราศจากสินค้าเสียหาย
3.ร่วมประสานงานกับวิศวกรอย่างใกล้ชิด
– ได้ผลงานในเวลาที่กำหนด
– ปราศจากความผิดพลาด
4.ตอกเสาเข็มด้วยทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์
– รวดเร็ว
– ถูกต้อง
– มั่นใจ

บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 3300/57 ตึกช้าง อาคาร B ชั้น 8 สี่แยกรัชโยธิน ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
Phone : 0-2937-3312
Fax : 0-2937-3328