หุ้น DCON ใน Money Talk Weely ออกอากาศ 27 ส.ค. 2559

  • หมวดหมู่ : ข่าว DCON
  • บทความวันที่ : 2017-10-27

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2559 คุณวิทวัส พรกุล ประธานกรรมบริหาร บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)ได้ไปออกรายการ Money Talk Weely ช่อง Money Channel

https://youtu.be/3XEEVKX_mn8


DCON PRODUCT PUBLIC CO., Ltd.

Elephant Tower, Tower B, 8th Floor 3300/57 Phaholyothin Road, Chom Phon, Chatuchak, Bangkok 10900
Phone : 0-2937-3312
Fax : 0-2937-3328